Main foto

Wchodzi baca do mięsnego i pyta:
– Cy jest może kiełbasa?
– Jest. Beskidzka.
– Bez cego?