W wojsku generał pyta:

– Kto zna się na muzyce?

Pięć osób podnosi rękę.

Na co generał:

– I bardzo dobrze! Mam fortepian do wniesienia na 10 piętro.