Main foto

Przychodzi pracownik do dyrektora: 

– Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ interesują się mną trzy firmy. 

– A mogę wiedzieć jakie to firmy? – pyta dyrektor. 

– Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie.