Main foto

Przychodzi blondynka do blondynki na kawę.
– Jaka wyborna ta kawa!
– Mąż przywiózł z Brazylii.
– Naprawdę? I nie wystygła?