Pracownik na budowie biega z pustą taczką. Widząc to kierownik pyta:
– Kowalski, a ty co tak z tą pustą taczką latasz?
– Panie kierowniku, tyle mam pracy, że nie ma kiedy załadować…