Podczas otwarcia olimpiady jedna z ważnych osobistości zaczyna czytać przemówienie:
– O, o, o…
Nagle słychać głos:
– Przepraszam, to są kółka olimpijskie. Tekst jest poniżej.