Main foto
Pani polonistka prosi Jasia:
– Jasiu, podaj przykład zdania w trybie oznajmującym.
– Koń ciągnie wóz.
– Brawo! A teraz przekształć to zdanie w tryb rozkazujący.
– Wio!