Main foto

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
– Czy wiecie, który ptak nie buduje gniazd?
– Zgłasza się Jasio i mówi: Tak! To kukułka!
– A dlaczego nie buduje?
– No bo mieszka w zegarze!