Main foto

Na wiosennych zajęciach w parku Jasiu mówi do Pani:
– Proszę zobaczyć, jaki duży wiewiórek siedzi w koronie tego drzewa.
– Nie wiewiórek Jasiu, tylko wiewiórka.
– Ależ Pani to ma wzrok! Rozróżnić płeć z takiej odległości?