Main foto

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta:
– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Wszyscy chętnie wracają do szkoły po wakacjach”?
Jasiu podnosi rękę i odpowiada:

– Kłamstwem, Pani Profesor.