Main foto

Malarz maluje górski pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak artysta wiernie kopiuje widok i mówi:

– Ile to się cłek musi namęcyć jak ni mo aparatu!