Kto to jest: etyczny, uczciwy i inteligentny, a do tego spotykany w Sejmie?

– To uczestnik wycieczki szkolnej.