Main foto

Kolega pyta Jasia:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Cymbałki. Dzięki nim zarabiam teraz pieniądze!
– Przecież ty nie potrafisz grać!
– Tak, dlatego dziadek mi płaci – żebym przestał walić!