Main foto

Kawa ekologiczna

30 maja 2019

Kawa ekologiczna, tak jak inne produkty tego typu, może być wprowadzana na rynek wyłącznie po jej oznaczeniu certyfikatem rolnictwa ekologicznego (tzw. unijny „Eko liść”), potwierdzającym zgodność uprawy i produkcji kawy z normami europejskimi. Na certyfikowanych plantacjach ekologicznych preferowane są tradycyjne metody uprawy, stosuje się mniej zmechanizowane formy zbierania nasion, które polegają na ręcznym zbieraniu owoców i ich selekcji. Zbiera się tylko dojrzałe okazy. Certyfikat przyznaje się wyłącznie tym uprawom, które nie stosują nawozów sztucznych, ani pestycydów. Co więcej, plantacje otrzymujące certyfikat, nie tylko dostarczają ekologiczne produkty, ale dbają również o cały ekosystem.  Dlatego kawa oznaczona certyfikatem eko, to gwarancja smaku.