Main foto

Jakie zdolności są najbardziej cenione u mężczyzn?

-Zdolności płatnicze.