Main foto

Jak nazywa się kraj, do którego powinni emigrować rzucający palenie?
– Nepal