Main foto

Do kolejki przed sklepem podchodzi człowiek i pyta:

– Przepraszam, czy to kolejka do sklepu?

– Nie, robimy pociąg.