Main foto

Czym w szkole jest lekcja?
– Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy.