Main foto

Czy kawa może być źródłem prądu?

19 października 2018

Wiadomo nie od dziś, że kawa dodaje energii. Ale prąd elektryczny z kawy – to zupełnie osobna historia! Ostatnio świat obiegła informacja o nowym typie ogniw paliwowych – napędzanych przez bakterie żywiące się organicznymi odpadkami powstałymi podczas produkcji kawy. Chociaż bakterie produkują stosunkowo niewielkie ilości energii, to marzenia zespołu badaczy z Wielkiej Brytanii i Kolumbii sięgają daleko. Celem naukowców jest teraz stworzenie bioelektrowni przy kolumbijskich plantacjach kawy!