Turysta pyta przewodnika na szlaku

Turysta pyta przewodnika na szlaku:
– Dlaczego nad tym urwiskiem nie ma barierki?
– Barierka była, ale turyści za bardzo się wychylali i spadali w przepaść.

Kawa wir mleka
Ołówek