Mądrość znajdziesz w ziarenku kawy

Kawa wir mleka
Ołówek