Main foto

Ale jak to, Panie Władzo, tu nie ma skrętu w prawo?

Jest, tylko płatny.