Płytki jak Bałtyk

Płytki jak Bałtyk

Wiecie, czym Bałtyk wyróżnia się spośród mórz świata? Jest bardzo płytki – jego średnia głębokość wynosi 52 m, dla porównania Morze Czarne ma 1149 m, a średnia głębokość Wszechoceanu to około 3729 metrów.

Kawa wir mleka
Ołówek
KZM @ Google+
Woseba
YouTube