Ahoj przygodo!

Ahoj przygodo!

W Wielkopolsce, pod Poznaniem, znajduje się muzeum słynnego podróżnika Arkadego Fidlera. To niezwykła kolekcja pamiątek z podróży, zdjęć oraz co najważniejsze – kolekcja rzeźb przedstawiająca najważniejsze budowle świata i nie tylko! W przymuzealnym ogrodzie znajduje się kopia słynnego okrętu Santa Maria, na którym Kolumb dopłynął do Ameryki – w skali 1:1!

foto: wikipedia

Kawa wir mleka
Ołówek