Mariackie wieże

Mariackie wieże

Wieże Kościoła Mariackiego nie są równiej wysokości, z łatwością można to zauważyć gołym okiem – hejnalica ma 82 metry, a dzwonnica 69 metrów, dlaczego? Legenda głosi, że wieże budowało dwóch braci, jeden z nich zazdrosny o postępy brata, zamordował go. Dręczony wyrzutami sumienia, postanowił nie kończyć budowli drugiej wieży. Narzędzie zbrodni, nóż, do dziś ku przestrodze wisi w jednej z bram w krakowskich sukiennicach.

Kawa wir mleka
Ołówek